Đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 25 của Tỉnh ủy
Sáng ngày11/11, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 25 “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và khoa giáo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015” đã họp đánh giá việc thực hiện Đề án.
Đồng chí Cao Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp (trong ảnh).


 

Báo cáo đánh giá 4 năm thực hiện Đề án số 25 nêu rõ: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến rõ nét trong việc làm theo. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác khoa giáo được thực hiện có chất lượng, nhất là trong việc tổng kết, ban hành chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy…

 

Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đã chỉ đạo sâu sát, sáng tạo, bổ sung, điều chỉnh một số nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng thời điểm cụ thể. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án đã quán triệt sâu sắc và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, kịp thời. Các cấp ủy đảng và các cơ quan, ban, ngành liên quan đã bám sát đề án để triển khai thực hiện; lồng ghép thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng và khoa giáo vào các hoạt động chuyên môn.

 

Nhiều nội dung thực hiện đề án đạt tiến độ và chất lượng tốt, như nhiên cứu, tổng kết thực tiễn; đổi mới quán triệt nghị quyết của Đảng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ; thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; biên tập tài liệu học tập lý luận và tuyên truyền; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới…

 

Đề án số 25 có 3 danh mục chính được tỉnh đặc biệt ưu tiên đầu tư: Đề án bộ phận xây dựng thí điểm mô hình tuyên vận cơ sở; đưa sóng phát thanh, truyền hình lên vệ tinh Vinasat; nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh và cả 3 nội dung này thực hiện vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

 

Cuộc họp đã phân tích kỹ những hạn chế và nguyên nhân sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án số 25; xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Cao Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: Việc đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 25 có ý nghĩa quan trọng, nhằm thấy rõ kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng và khoa giáo giai đoạn 2011 – 2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá sâu sắc việc thực hiện đề án đối với từng nội dung, lĩnh vực cụ thể; vừa có trọng tâm, vừa toàn diện, làm nổi bật chất lượng đổi mới, hiệu quả, tác động của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và khoa giáo đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…

 Tác giả: Theo LCĐT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,314
  • Trong tuần: 2,601
  • Tất cả: 1,706,885
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn