Công văn số 1844-CV/TU V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 1844-CV/TU
Ngày ban hành 19/12/2018
Ngày hiệu lực 19/12/2018
Trích yếu nội dung Công văn số 1844-CV/TU V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_1844.rar

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn