ĐỀ ÁN xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản 18-ĐA/TU
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bieu-phan-cong-chu-tri-t.h-cac-kh-cua-da-phu-bieu-3.s6.5-.doc
bieu-thong-ke-hien-trang-doi-ngu-cbcc-phu-bieu-1.s6.5-.xls
bieu-tong-hop-kh-k.phi-thuc-hien-da-cb-phu-bieu-2.s6.5-.xls
de-an-xd-doi-ngu-cb-gd-2021-2025-du-thao-lan-6.5-.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn