V/v tổng kết Đề án 19, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2477-CV/VPTU
Ngày ban hành 16/04/2020
Ngày hiệu lực 16/04/2020
Trích yếu nội dung V/v tổng kết Đề án 19, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv.rar

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn