Tài liệu họp trực tuyến ngày 17/01/2018
Số ký hiệu văn bản tl
Ngày ban hành 16/01/2018
Ngày hiệu lực 16/01/2018
Trích yếu nội dung Tài liệu họp trực tuyến ngày 17/01/2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tailieuhoptructuyen.rar

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn