CHỈ THỊ Số 21- CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 21- CT/TU
Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày hiệu lực 23/08/2018
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Số 21- CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm ct21nongthonmoi.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn