QUY ĐỊNH số 32 - QĐi/TU Lào Cai, ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số ký hiệu văn bản 32 - QĐi/TU
Ngày ban hành 12/12/2018
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Trích yếu nội dung QUY ĐỊNH số 32 - QĐi/TU Lào Cai, ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quy_dinh_3259.rar

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn