CHỈ THỊ Số 27 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 27 - CT/TU
Ngày ban hành 23/08/2018
Ngày hiệu lực 23/08/2018
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Số 27 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm tangcuongsulanhdaocuadangcongtacantoanthucpham.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn