ĐỀ ÁN Số 06 - ĐA/TU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRỌNG TÂM LÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, GIAI ĐOẠN 2016 -2020
Số ký hiệu văn bản 06 - ĐA/TU
Ngày ban hành 19/06/2018
Ngày hiệu lực 19/06/2018
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN Số 06 - ĐA/TU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRỌNG TÂM LÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, GIAI ĐOẠN 2016 -2020
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm doimoigiaoduc.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn