ĐỀ ÁN Số 16 - ĐA/TU XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG VỀ TỔ CHỨC, MẠNH VỀ ĐỘI NGŨ, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 16 - ĐA/TU
Ngày ban hành 01/03/2020
Ngày hiệu lực 01/03/2020
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN Số 16 - ĐA/TU XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG VỀ TỔ CHỨC, MẠNH VỀ ĐỘI NGŨ, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hethongchinhtri.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn