Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Danh danh sách các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

1. Đồng chí Đặng Xuân Phong

 

- Ngày sinh: 08/7/1972

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 03 tháng 02 năm 1999; chính thức ngày 03 tháng 02 năm 2000.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế

+ Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Chức vụ công tác hiện nay: UV BCH TW, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

 

2. Đồng chí: Vũ Xuân Cường

 

 

- Ngày sinh: 22/8/1966

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/04/1995

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

3. Đồng chí Trịnh Xuân Trường

 

 

- Ngày sinh: 18/01/1977

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

- Tôn giáo: Không

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/11/2004

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng đô thị

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

4. Đồng chí Hoàng Giang

 

 

- Ngày sinh: 13/11/1972
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
- Tôn giáo: Không
- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/06/1993
- Trình độ học vấn:
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học Quân sự
+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Phó Bí Thư Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn