• Image
  0
  30/09/2022

  Đẩy mạnh khí thế, tinh thần sáng tạo để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

  LCĐT - Đó là yêu cầu của đồng chí Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiều ngày 30/9.

  6 lượt xem
 • Image
  -1
  29/09/2022

  Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số ở các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

  LCĐT - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số 9 tháng năm 2022 của các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh diễn ra sáng 29/9.

  16 lượt xem
 • Image
  -2
  19/09/2022

  Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang dự sinh hoạt chi bộ tại Si Ma Cai và Bắc Hà

  LCĐT - Ngày 15/9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Na Pá, thuộc Đảng bộ xã Bản Mế (Si Ma Cai) và Chi bộ thôn Nậm Hán 2, thuộc Đảng bộ xã Cốc Ly (Bắc Hà).

  35 lượt xem
 • Image
  -3
  16/08/2022

  Huyện ủy Bắc Hà triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

  Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh uỷ "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững". Ngày 14/10/2021, Huyện ủy Bắc Hà đã xây dựng Chương trình hành động số 61-CTr/HU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU, chỉ đạo UBND huyện ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 21/3/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Tỉnh ủy, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng ngành phụ trách triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, sau 01 năm triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

  103 lượt xem
 • Image
  -4
  16/08/2022

  Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai

  Trong những năm qua, công tác nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chỉ số phát triển con người (HDI) từng bước được cải thiện; mạng lưới chăm sóc sức khỏe và tổ chức bộ máy làm công tác dân số tiếp tục được kiện toàn và phát triển; tuổi thọ trung bình tăng qua các năm. Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi được tăng cường; chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng cao; từng bước thực hiện tầm soát bệnh, tật bẩm sinh. Công tác chăm sóc dinh dưỡng được triển khai thực hiện hiệu quả; việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật được quan tâm thực hiện. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng giảm.  

  175 lượt xem
 • Image
  -5
  16/08/2022

  Một số kết quả sau 01 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại huyện Văn Bàn

  Xác định phát triển nông nghiệp hàng hóa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, Huyện ủy Văn Bàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện và Hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Chỉ đạo 22 xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương mình; sau 01 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực.

  406 lượt xem
 • Image
  -6
  16/08/2022

  Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng

  Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, nằm giữa vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc của Việt Nam, diện tích tự nhiên: 6.383,88 km2; nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với 35 loại khoáng sản được phân bố trên 150 mỏ và điểm mỏ khác nhau nằm rải rác khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là những điều kiện để phát triển công nghiệp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nổi bật là công nghiệp khai khoáng, công nghiệp sản xuất hóa chất, phân bón, công nghiệp chế biến...

  248 lượt xem
 • Image
  -7
  16/08/2022

  Huyện Bảo Yên quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức

  Ðể thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết sâu rộng trong toàn Ðảng bộ và phổ biến tới các cơ quan, đơn vị, toàn thể Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ thực thuộc Đảng bộ huyện, đặc biệt là UBND huyện Bảo Yên bám sát các quy định về cơ chế chính sách của Trung ương, của HĐND, UBND tỉnh nhằm hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức như chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; tạo chuyển biến căn bản trong giáo dục, đào tạo bồi dưỡng trí thức; đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố, nâng cao chất lượng và hoạt động của các tổ chức Hội trí thức và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Ðảng đối với đội ngũ trí thức. 

  232 lượt xem
 • Image
  -8
  16/08/2022

  Một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2022.

  Năm 2022, năm đầu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai với tinh thần không chờ đợi, không chậm trễ, đã chủ động, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu nhiệm kỳ. Lào Cai cũng là địa phương đầu tiên ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp. Công tác phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh được tăng cường, đẩy mạnh; nguồn lực đầu tư được ưu tiên cho các xã, phường, thị trấn đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo đúng kế hoạch; các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo được quan tâm đầu tư; văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên; nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tự nguyện đóng góp sức người, của cải vật chất, hiến đất làm đường, xây trường, dựng lớp tất cả đã tạo nên một khí thế phấn khởi, quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; đem lại những kết quả tích cực:

  338 lượt xem
 • Image
  -9
  16/08/2022

  Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng

  Sáu tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng; chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về phát triển đảng viên năm 2022; kế họach về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai; kế hoạch thực hiện rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ, các chức danh cấp ủy; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 07/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  98 lượt xem
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 2548
 • Trong tuần: 15 044
 • Tất cả: 1103661
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn