(KẾ HOẠCH Số 222 - KH/TU thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng)
Số ký hiệu văn bản 222/KH
Ngày ban hành 09/04/2019
Ngày hiệu lực 09/04/2019
Trích yếu nội dung (KẾ HOẠCH Số 222 - KH/TU thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch Tỉnh Ủy
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke-hoach.docx

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn