MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN NĂM 2018
Số ký hiệu văn bản .
Ngày ban hành 14/02/2018
Ngày hiệu lực 14/02/2018
Trích yếu nội dung MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN NĂM 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm maudanhgiadiduhntuyenvan_dieuchinh_.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn