Tài liệu Tuyên vận tháng 1-2019
Số ký hiệu văn bản Tài liệu TV tháng 01
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Trích yếu nội dung Tài liệu Tuyên vận tháng 1-2019
Hình thức văn bản Tài liệu TV
Lĩnh vực Tài liệu Tuyên vận
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tl_hn_tuyen_van_t12_0b439622d3.rar

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn