THÔNG BÁO Số 2046 -TB/TU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2046 -TB/TU
Ngày ban hành 13/04/2018
Ngày hiệu lực 13/04/2018
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Số 2046 -TB/TU CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm tb2046pheduyetdsungvienduthiphtcdlc10-4.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn