CHỈ THỊ Số 13- CT/TU về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
Số ký hiệu văn bản 13- CT/TU
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực 10/02/2018
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Số 13- CT/TU về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm chithi38vepctn.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn