Tài liệu Tuyên vận tháng 2-2020
Số ký hiệu văn bản TUYENVAN
Ngày ban hành 21/01/2020
Ngày hiệu lực 21/01/2020
Trích yếu nội dung Tài liệu Tuyên vận tháng 2-2020
Hình thức văn bản Tài liệu TV
Lĩnh vực Tài liệu Tuyên vận
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quy_dinh_32.rar

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn