(QUY ĐỊNH Số 1377-QĐ/TU ngày 25/11/2019 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp)
Số ký hiệu văn bản 1377-QĐ/TU
Ngày ban hành 26/11/2019
Ngày hiệu lực 26/11/2019
Trích yếu nội dung (QUY ĐỊNH Số 1377-QĐ/TU ngày 25/11/2019 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp)
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy chế hoạt động
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke-hoach.docx

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn