ĐỀ ÁN Số 22 -ĐA/TU THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CÁCH TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ, CẤP PHÒNG TẠI TỈNH LÀO CAI
Số ký hiệu văn bản 22 -ĐA/TU
Ngày ban hành 24/11/2017
Ngày hiệu lực 24/11/2017
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN Số 22 -ĐA/TU THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CÁCH TUYỂN CHỌN LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ, CẤP PHÒNG TẠI TỈNH LÀO CAI
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm da22thituyencblanhdaoquanly_30_10_17_.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn