TỔNG HỢP LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÁNG 3 NĂM 2018
Số ký hiệu văn bản th
Ngày ban hành 03/07/2018
Ngày hiệu lực 03/07/2018
Trích yếu nội dung TỔNG HỢP LỊCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÁNG 3 NĂM 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tonghoplichhntuyenvant3-2018toantinh.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn