THÔNG BÁO Số 1832 -TB/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 1832 -TB/TU
Ngày ban hành 16/01/2018
Ngày hiệu lực 16/01/2018
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Số 1832 -TB/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb1832danhsachungvienthibtc.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn