ĐỀ ÁN số 15 - ĐA/TU PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Số ký hiệu văn bản 15 - ĐA/TU
Ngày ban hành 24/11/2017
Ngày hiệu lực 24/11/2017
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN số 15 - ĐA/TU PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm mttq.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn