(KẾ HOẠCH Số 219 - KH/TU ngày 04/4/2019 tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019)
Số ký hiệu văn bản 219/KH
Ngày ban hành 14/05/2019
Ngày hiệu lực 14/05/2019
Trích yếu nội dung (KẾ HOẠCH Số 219 - KH/TU ngày 04/4/2019 tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch Tỉnh Ủy
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke-hoach.docx

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn