Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Chính sách ưu đãi đối với người có công với nước luôn là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, nhân văn sâu sắc. Để đưa các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, trong đó có chính sách ưu đãi đối với người có công với nước, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự giám sát của HĐND, điều hành của UBND tỉnh; sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội các cấp và sự tham gia của toàn xã hội, công tác người có công với nước trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật ưu đãi đối với người có công với nước được triển khai sâu rộng. Công tác quản lý, chỉ đạo; hướng dẫn, xác lập hồ sơ; thẩm định, công nhận và giải quyết chính sách, chế độ,... được quan tâm thực hiện kịp thời, chính xác, bảo đảm tất cả hồ sơ đúng, đủ về con người, tiêu chuẩn và điều kiện đều được xem xét giải quyết, không để tồn đọng những hồ sơ đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Toàn tỉnh hiện có trên 25 nghìn người có công, thân nhân người có công với nước, trong đó trên 21 nghìn người hưởng trợ cấp 1 lần và gần 4 nghìn người hưởng trợ cấp hằng tháng. Công tác xác lập hồ sơ, đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và tặng thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ hoặc có một con duy nhất là liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được triển khai kịp thời, chính xác.

Công tác chăm sóc sức khoẻ, điều dưỡng, trang cấp phương tiện, dụng cụ chỉnh hình thực hiện đúng người, đúng niên hạn, đúng chế độ. 100% người có công, thân nhân người có công với nước, quân nhân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh. Công tác quản lý, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình người có công với nước và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức và người dân tích cực hưởng ứng, với nhiều phương thức vận động, huy động và hoạt động tri ân hiệu quả, thiết thực, ngày càng được xã hội hoá với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, tạo thêm nguồn lực để cùng với Nhà nước chăm lo đời sống người có công với nước ngày càng tốt hơn.

Công tác thăm hỏi, động viên người có công, gia đình người có công với nước nhân dịp ngày Tết cổ truyền dân tộc, ngày Thương binh - Liệt sỹ hằng năm và ngày tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh được quan tâm, tổ chức chu đáo. Công tác hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở được quan tâm, cùng với nguồn lực từ Trung ương, trong 10 năm (2007 - 2017) tỉnh Lào Cai đã trích ngân sách địa phương và đẩy mạnh huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ được gần 800 hộ người có công làm nhà ở. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai tích cực; các công trình ghi công liệt sỹ được quan tâm cải tạo, đầu tư nâng cấp, thường xuyên tu bổ, bảo vệ và vệ sinh cảnh quan, đảm bảo khang trang sạch đẹp, tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sỹ, các tổ chức và cá nhân đến thăm viếng. Tổng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với nước trên địa bàn tỉnh trong 10 năm (2007 - 2017) đạt trên 820 tỷ đồng, trong đó chi trả trợ cấp hằng tháng trên 589 tỷ đồng.

Những kết quả đó đã góp phần giúp người có công, gia đình người có công với nước trên địa bàn tỉnh thêm động lực, vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh Lào Cai được công nhận và duy trì được danh hiệu "Xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công". Truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân càng được khẳng định và nhân lên.

Để tiếp tục "thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực Nhà nước, bảo đảm người có công có mức sống từ trung bình trở lên" theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu "duy trì 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; 100% hộ chính sách người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; chế độ, chính sách người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công, phấn đấu vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm sau cao hơn năm trước".

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ không ngừng thực hiện tốt chính sách người có công với nước; trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách ưu đãi đối với người có công với nước của Đảng và Nhà nước; khẳng định giá trị và ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội của chính sách ưu đãi đối với người có công với nước và của ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 hằng năm; khẳng định truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các thương bệnh binh, liệt sỹ và người có công với nước; tôn vinh và đời đời ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; việc chăm sóc người có công, gia đình người có công với nước là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và của mỗi người dân thế hệ hôm nay và mai sau.           

Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với nước. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo các chế độ, chính sách hiện hành đối với người có công, gia đình người có công. Tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm những trường hợp người tham gia kháng chiến đã đủ thủ tục hồ sơ và điều kiện theo quy định, trình cấp có thẩm quyền công nhận để giải quyết chế độ; cập nhật kịp thời những vướng mắc, bất cập của chính sách, pháp luật và thực tiễn thực hiện để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công.

   Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước” và ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai, đẩy mạnh các hoạt động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa có thêm nguồn lực để hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở,... Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện về việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao mức thu nhập, cải thiện đời sống cho các gia đình chính sách, người có công.

   Bốn là: Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công tác cung cấp, cập nhật thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ để tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ theo tinh thần Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục triển khai làm tốt công tác điều tra, thu thập thông tin về liệt sỹ, hài cốt liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ còn thiếu thông tin, mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ để xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng hoặc phương pháp giám định gen theo Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm là: Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách ưu đãi đối với người có công với nước gắn với nắm bắt tâm tư, tình cảm, đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình người có công với nước nhằm kịp thời chia sẻ, động viên thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học vượt qua khó khăn của thương tật, bệnh tật, cùng với gia đình tự nỗ lực phấn đấu vươn lên, ổn định và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Sáu là: Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những người có công, gia đình người có công với nước tiêu biểu trong phát triển kinh tế, tham gia hoạt động xã hội và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào: "Toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước"; "Đền ơn đáp nghĩa"... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với nước và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Đặng Xuân Phong- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1,184
  • Trong tuần: 2,471
  • Tất cả: 1,706,755
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn