HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ (Kèm theo công văn số 946 - CV/VPTU ngày 08/8/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy)
Số ký hiệu văn bản 1
Ngày ban hành 13/08/2018
Ngày hiệu lực 13/08/2018
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ (Kèm theo công văn số 946 - CV/VPTU ngày 08/8/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm huongdan.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn