Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 (Kế hoạch tài chính 3 năm 2019 - 2021)
Số ký hiệu văn bản .
Ngày ban hành 04/07/2018
Ngày hiệu lực 04/07/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 (Kế hoạch tài chính 3 năm 2019 - 2021)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm huongdanduan.rar

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn