ĐỀ ÁN Số 21 -ĐA/TU vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 21 -ĐA/TU
Ngày ban hành 24/11/2017
Ngày hiệu lực 24/11/2017
Trích yếu nội dung ĐỀ ÁN Số 21 -ĐA/TU vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Đề án
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm da21vitrivieclam_21_9_2017_.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn