Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 09-CT/TU
Ngày ban hành 16/07/2018
Ngày hiệu lực 14/03/2016
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm chithi-09tinhuy2016_1_81.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn