Tổng số: 1394
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN Phát triển văn hoá, du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 1237
Tải về 24
04- ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN phát triển, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 918
Tải về 24
05- ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 1209
Tải về 18
06 - ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 995
Tải về 42
07-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 1084
Tải về 23
08-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 981
Tải về 10
09-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 940
Tải về 11
10-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 986
Tải về 22
14-ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 1051
Tải về 10
16 - ĐA/TU 16/04/2021 ĐỀ ÁN nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 859
Tải về 27
12345678910...

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn