Tỉnh Ủy Lào Cai
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CON NGƯỜI VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 07/3/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai; Công văn số 326/TLĐ, ngày 12/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 17/4/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tiến hành sơ kết 5 năm khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Tỉnh Lào Cai phát huy lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu

Lào Cai là tỉnh giàu tiềm năng phát triển công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản và xuất nhập khẩu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, trong giai đoạn 2015 – 2020, với định hướng khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, kinh tế cửa khẩu, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về phát triển khu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 -2020.

Công tác giáo dục quý 1/2019 đạt nhiều kết quả nổi bật

Trong quý 1/2019 công tác giáo dục của tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh đã tổ chức các cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng học, nhà ăn, bếp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đến nay đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh giai đoạn 1 với 198 công trình, kinh phí trên 50 tỷ đồng, đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với 651 công trình, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 154 công trình đạt 23,65%; đang thi công 351 công trình đạt 53,91%.

Tỉnh Lào Cai nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất chè

Lào Cai là tỉnh miền núi có trên 70% dân số làm nông nghiệp, sống ở khu vực nông thôn. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội trong những năm qua Tỉnh ủy Lào Cai  đã thường xuyên lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành các văn bản chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) chè Thanh Bình, chè Phong Hải theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an huyện Bắc Hà

CTTĐT - Sáng ngày 16/4, tại Công an huyện Bắc Hà, Công tỉnh Lào Cai, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Hà đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt đối tượng tàng trữ ma tuý tại xã Bảo Nhai. Dự buổi lễ có đồng chí Lý Bình Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai.

Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo thực hiện đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

Nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện các nội dung về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành của tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện.

Đăng nhập
Hôm nay : 688
Tháng 04 : 15.894
Năm 2019 : 104.170