Tỉnh Ủy Lào Cai
Gần 500 đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn tỉnh tháng 8 năm 2019
Sáng 13/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn tỉnh tháng 8 từ điểm cầu của tỉnh tới điểm cầu các huyện, thành phố với sự tham dự của gần 500 đại biểu. Tại điểm cầu của tỉnh có sự tham dự của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Cao đẳng Lào Cai. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có sự tham dự của thường trực, ban tuyên giáo, giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị, báo cáo viên cấp huyện tại xã, một số tổ trưởng các tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp làm báo cáo viên.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai
                                                                                                   Đức ViệtThực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 07/8/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai; giám đốc các sở: Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Chánh văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tiếp tục phát triển ổn định
Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 19/12/2018 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh Lào Cai đã tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh, triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019. Với nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định.
Lào Cai phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã xác định khoa học và kỹ thuật chiếm vị trí, vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 181-CTr/TU ngày 26/8/2010 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp
Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, hằng năm Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng
Ngày 06/8/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thành phố Lào Cai điểm sáng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua công tác chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố Lào Cai dành nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm thể hiện sự tri ân với những anh hùng liệt sĩ các thương binh, bệnh binh các gia đình có công với cách mạng.
Lào Cai chỉ đạo, thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đời sống vật chất, tinh thần của trẻ em ngày càng được nâng cao.
Tỉnh ủy Lào Cai công bố thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh
Sáng 30/7/2019, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Dự Lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo, đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 71
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 31/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị lần thứ 71. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đăng nhập
Hôm nay : 84
Tháng 08 : 7.262
Năm 2019 : 152.952