(Công văn số 2311-CV/VPTU V/v báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử và đăng ký các nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng chữ ký số)
Số ký hiệu văn bản 2311-CV/VPTU
Ngày ban hành 14/10/2019
Ngày hiệu lực 14/10/2019
Trích yếu nội dung (Công văn số 2311-CV/VPTU V/v báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử và đăng ký các nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng chữ ký số)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cong_van.docx

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn