CHỈ THỊ Số 03 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 và các năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 03 - CT/TU
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực 10/05/2018
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Số 03 - CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 và các năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct03tangcuongquanlythunsnn.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn