CHỈ THỊ Số 09-CT/TU về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 09-CT/TU
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực 10/05/2018
Trích yếu nội dung CHỈ THỊ Số 09-CT/TU về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm chithi-09tinhuy2016_1_.doc

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn