Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân công dự hội nghị tuyên vận tháng 5 năm 2018
Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận, ngày 20/4/2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 77-TB/BTGTU phân công các cơ quan dự hội nghị tuyên vận tháng 5 năm 2018.

Theo phân công, trong tháng 5 năm 2018 các cơ quan được phân công dự hội nghị tuyên vận cụ thể như sau:

(1) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chịu trách nhiệm lựa chọn và dự tại các xã Tân Dương, Xuân Thượng, Long Phúc, Long Khánh, Thượng Hà, Điện Quan, Kim Sơn, Bảo Hà, Phố Ràng thuộc huyện Huyện Bảo Yên.

(2) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm lựa chọn và dự tại các xã Xuân Hòa, Yên Sơn, Cam Cọn, Nghĩa Đô, Việt Tiến, Lương Sơn, Tân Tiến, Vĩnh Yên, Minh Tân thuộc huyện Bảo Yên.

(3) Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm lựa chọn và dự tại các xã Bản Liền, Thị Trấn, Na Hối, Cốc Lầu, Nậm Mòn, Hoàng Thu Phố, Thải Giàng Phố, Bản Cái, Lầu Thí Ngài, Nậm Lúc, Lùng Cải thuộc huyện Bắc Hà.

(4) Ủy ban MTTQ tỉnh chịu trách nhiệm lựa chọn và dự tại các xã Bản Già, Tà Chải, Bảo Nhai, Cốc Ly, Nậm Khánh, Tả Văn Chư, Nậm Đét, Tả Củ Tỷ, Bản Phố, Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà.

(5) Tỉnh đoàn Thanh niên lựa chọn và dự tại các xã Phìn Ngan, Cốc San, Pa Cheo, Quang Kim, Tòng Sành, Nậm Pung, Dền Sáng, Bản Xèo, Mường Hum, Mường Vi, thị trấn thuộc huyện Bát Xát.

(6) Hội Nông dân tỉnh lựa chọn và dự tại các xã Xã A Lù, Bản Qua, Cốc Mỳ, Trịnh Tường,  Y Tý,  Nậm Chạc,  A Mú Sung, Ngải Thầu, Trung Lèng Hồ, Sàng Ma Sáo, Bản Vược, Dền Thàng thuộc huyện Bát Xát.

(7) Ban Nội chính Tỉnh ủy lựa chọn và dự tại các xã Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ, Chiềng Ken, Liêm Phú, Nậm Tha, Sơn Thủy, Tân An, Tân Thượng, Nậm Mả, Nậm Dạng, Võ Lao, Văn Sơn thuộc huyện Văn Bàn.

(8) Ban Dân vận Tỉnh ủy lựa chọn và dự tại các xã Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương, Thẩm Dương, Dương Quỳ, Dần Thàng, Nậm Chầy, Hoà Mạc, Làng Giàng, Thị trấn, Khánh Yên Thượng thuộc huyện Văn Bàn.

(9) Ban Tổ chức Tỉnh ủy lựa chọn và dự tại các xã, thị trấn thuộc huyện Sa Pa.

(10) Hội Cựu chiến binh tỉnh lựa chọn và dự tại các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Thắng.

(11) Sở Tư pháp lựa chọn và dự tại các xã, thị trấn thuộc huyện Mường Khương.

(12) Văn phòng Tỉnh ủy lựa chọn và dự tại các xã, thị trấn thuộc huyện Si Ma Cai.

(13) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn và dự tại các xã, phường thuộc thành phố Lào Cai.

Về chế độ dự và báo cáo, căn cứ địa bàn được phân công, các cơ quan chủ động liên hệ nắm lịch tổ chức hội nghị và phân công người đi dự theo Quy định số 11-QĐ/TU, tối thiểu dự 01 hội nghị tuyên vận trong tháng. Sau 01 ngày, các cơ quan tổng hợp báo cáo kết quả theo mẫu gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (đồng thời gửi bản word và ảnh chụp hội nghị về hòm thư điện tử: pntrung-btg@laocai.gov.vnhvhop-btg@laocai.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy theo quy định.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,148
  • Trong tuần: 2,435
  • Tất cả: 1,706,719
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn