Tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2018
Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, ngày 04/4/2018 UBKT Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát quý 1 năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2018. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Tăng Ngọc Phòng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan của tỉnh; cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong quý 1/2018 Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 -2020"; UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thống nhất chương trình, nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018 đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai, qua đó nâng cao chất lượng, tránh chồng chéo trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra toàn tỉnh, kết quả thống nhất điều chỉnh sau hội nghị giữa các đơn vị đã giảm được 20 cuộc, kiểm tra, giám sát, thanh tra.

UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 296-TB/UBKTTW, ngày 27/9/2017 của UBKT Trung ương. Đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Triển khai Quyết định số 668-QĐ/UBKTTW của UBKT Trung ương Ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

- Thông báo kết quả: kiểm tra toàn diện đối với Huyện ủy Bảo Yên và đồng chí Bí thư Huyện ủy; giám sát chuyên đề đối với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển khu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 5 đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai, quán triệt thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giám sát chuyên đề đối với: Huyện ủy Văn Bàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 5 ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo kê khai tài sản và tự giám sát kê khai tài sản theo Quy định 19-QĐ/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã xem xét, kết luận xử lý kỷ luật đảng viên theo phương châm, nguyên tắc, thủ tục của Đảng. Nhiều đơn vị đã chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giải quyết đơn, thư đúng quy định, kiểm tra 101 tổ chức đảng, 564 đảng viên; giám sát đối với 42 tổ chức đảng, 62 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 được triển khai có kết quả, giảm bớt sự chồng chéo; cấp ủy, UBKT các cấp đã xem xét, kết luận xử lý kỷ luật đảng viên theo phương châm, nguyên tắc, thủ tục của Đảng. Nhiều đơn vị đã chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tình trạng đơn thư phát sinh mới giảm mạnh so với các năm trước.

Quý 2 năm 2018, dự kiến cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 đã đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên, gắn với kiểm tra việc thực hiện 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chương trình và đề án của cấp ủy các cấp. Kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, sử dụng ngân sách, công tác tổ chức cán bộ.

 

 

Đức Việt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 1,255
  • Trong tuần: 2,542
  • Tất cả: 1,706,826
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn