Ðảng bộ xã Quang Kim: Nâng cao chất lượng phê bình và tự phê bình
Thường xuyên thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình, gắn với kiểm tra trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Đảng bộ xã Quang Kim (Bát Xát) đã tạo nên sức bật mới trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và từng đảng viên, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Khắc phục tâm lý e ngại, nể nang

Chúng tôi được dự buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày mùng bảy hằng tháng của Chi bộ An Thành, thuộc Đảng bộ xã Quang Kim. Trong phần góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng của từng đảng viên rất sôi nổi, cụ thể, thiết thực. Từng đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện công việc của mình, sau đó các đảng viên khác trong chi bộ phát biểu nhận xét, đóng góp ý kiến bổ sung, tập trung vào những việc làm được và chưa làm được về phong cách công tác, vận động vợ con, họ hàng… chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy ước của thôn trong xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường thôn, xóm. Điều ghi nhận ở đây là không khí dân chủ, thẳng thắn, chân tình trong phê bình và tự phê bình để thấy rõ những hạn chế, yếu kém của mỗi đảng viên và của cấp ủy chi bộ, trên cơ sở đó phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng nghị quyết hằng tháng của chi bộ đúng, trúng, hiệu quả hơn; đồng thời đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại ngay trong tháng sau. Đồng chí Từ Thị Thử, Bí thư Chi bộ An Thành cho biết: Chi bộ có 12 đảng viên, gồm ba dân tộc là Kinh, Tày, Giáy, trong đó, đảng viên người dân tộc Giáy chiếm số đông. Đồng bào dân tộc thẳng thắn, chân tình, nhưng mang tâm lý dòng tộc, họ hàng khá nặng nề, nên có tâm lý e ngại, nể nang khi góp ý, phê bình người khác. Để nâng cao hiệu quả phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy chú trọng nội dung sinh hoạt hằng tháng theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát hợp với thực tiễn, gắn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi lên trong đời sống khu dân cư. Mỗi đảng viên trong chi bộ được phân công phụ trách từ 1- 3 tổ liên gia hoặc cụm dân cư, có nhiệm vụ tuyên truyền vận động, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ như phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề bức xúc trong đời sống hằng ngày như vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự… các đảng viên trẻ được phân công vào những công việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết ngay. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể đến từng đảng viên, đến kỳ sinh hoạt, chi bộ tập trung đánh giá, kiểm điểm đảng viên căn cứ vào kết quả, hiệu suất công việc được giao. Chi bộ thường xuyên quán triệt công tác phê bình và tự phê bình là việc làm cần thiết, thường xuyên nhằm giúp cấp ủy và từng đảng viên khắc phục những hạn chế, yếu kém; giữ gìn kỷ luật Đảng; nâng cao sức chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên và xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ. Đồng chí Bí thư Chi bộ An Thành nhấn mạnh: Chính là nhờ phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra thường xuyên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong công việc được giao, nên đã khắc phục được tâm lý e ngại, nể nang, né tránh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ, tạo nên sức chiến đấu và xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao, xứng đáng là chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh của Đảng bộ xã Quang Kim.


Bí thư Đảng ủy xã Quang Kim Nguyễn Văn Tài (thứ 2 từ trái sang) trao đổi công việc với đảng viên, công chức xã.

Phát huy dân chủ, xây dựng đảng bộ đoàn kết, thống nhất

Nói về thực hiện công tác phê bình và tự phê bình của Đảng bộ xã Quang Kim trong những năm qua, đồng chí Lý Thanh Vủi, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã Quang Kim xác định đây là khâu “then chốt”, gắn liền với công tác kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy định của Đảng để nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ và từng đảng viên, bảo đảm lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ xã Quang Kim có 22 chi bộ, với 147 đảng viên, bao gồm các dân tộc Kinh, Dao, Tày, Giáy. Đảng ủy xã phân công mỗi đồng chí đảng ủy viên chịu trách nhiệm 1 - 3 chi bộ, theo địa bàn dân cư. Hằng tháng, các đồng chí đảng ủy viên phải báo cáo kết quả sinh hoạt của các chi bộ do mình phụ trách, trong đó quan tâm phần đánh giá, rút ra những hạn chế, yếu kém của cấp ủy và từng đảng viên trong mỗi chi bộ, căn cứ vào nhiệm vụ được giao theo nghị quyết chi bộ trong từng tháng. Đặc biệt, Đảng bộ xã Quang Kim gắn việc phê bình và tự phê bình với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), nhằm khắc phục nhanh, hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu và từng đảng viên. Kết quả, đã có trên 100 ý kiến đóng góp cho Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí cán bộ chủ chốt của xã.  Đồng chí Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy xã Quang Kim khẳng định: Mấu chốt để nâng cao hiệu quả công tác phê bình và tự phê bình là phải phát huy dân chủ, thẳng thắn, công khai, khách quan. Đảng ủy xã Quang Kim thực hiện mở rộng dân chủ nội bộ; có cơ chế, chính sách bảo vệ và khuyến khích quần chúng, cán bộ, đảng viên trung thực, dũng cảm, dám nói thẳng, nói thật, nói hết trong tự phê bình, phê bình. Hằng tháng, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc kiểm điểm kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, lấy đó làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên để chấm điểm, xếp loại hằng năm. Việc phát huy dân chủ trong thảo luận xây dựng chủ trương, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được mở rộng. Ngoài ra, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng như chất lượng công tác, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cũng được nâng lên rõ rệt. Từ những việc làm nêu trên đã tác động tích cực đến mức tăng trưởng kinh tế - xã hội của xã. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, còn 0,9%, giá trị canh tác đạt 86 triệu đồng/ha/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm; Quang Kim là xã đầu tiên của huyện và tỉnh đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

 Tác giả: Theo LCĐT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1,210
  • Trong tuần: 2,497
  • Tất cả: 1,706,781
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn