Xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại
Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn lực đầu tư công còn hạn chế song với sự chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố đã bám sát chủ trương, đường lối của đảng, của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nhận định trước những khó khăn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị -  xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhất là triển khai quyết liệt, kịp thời, cơ bản đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

Tăng cường đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, vệ sinh môi trường… Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin (trực tuyến) đến cơ sở. Chủ động sơ kết, tổng kết, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả từ đó có các định hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn theo hướng xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân, đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa cấp ủy với chính quyền; phù hợp với quy định của Trung ương, tỉnh và đặc điểm, tình hình thực tế của thành phố. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là ở các xã vùng cao, hộ nghèo, cận nghèo. Công tác phòng chống dịch, tiêm vắc xin Covid-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả. Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, đặc biệt là các hoạt động  kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ được triển khai trang trọng, ý nghĩa theo đúng kế hoạch tạo khí thế phấn khởi, hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất trong toàn thành phố; một số kết luận sau thanh tra tồn đọng, kéo dài được rà soát và chỉ đạo giải quyết dứt điểm; các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt. Tổ chức làm việc với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc để chỉ đạo, cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tình hình kinh tế trở lại đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại; sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo kế hoạch khung thời vụ; chỉnh trang, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực; hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, phần việc và tổ chức thành công chuỗi các hoạt động, Lễ Kỷ niệm chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ; nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng được chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được quan tâm; an ninh, quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại được duy trì, tăng cường. Công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, hiệu quả; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng; các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy được quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, thực hiện các mô hình, cơ chế, chính sách riêng để tạo đột phá cho thành phố còn chậm; việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể kết quả chưa cao (như cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, phát triển thương mại điện tử, kinh tế đêm...); việc phát huy vai trò đầu tầu và vị trí của thành phố là trung tâm đối ngoại, hạt nhân của tỉnh, khu vực chưa được nổi bật. Phát triển kinh tế của thành phố Lào Cai chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Tỷ lệ nguồn thu bền vững và tự cấn đối ngân sách còn thấp; thu hút nguồn vốn đầu tư toàn xã hội còn hạn chế, nhất là chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào các công trình trọng điểm; dịch vụ du lịch còn thiếu, chưa có các khu vực vui chơi, mua sắm nổi bật để thu hút du khách; việc quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ, siêu thị, hoạt động thương mại vẫn còn hạn chế. Chưa tạo được những vùng sản xuất nông nghiệp lớn có sản phẩm chất lượng cao. Một số tiêu chí nông thôn mới thiếu bền vững; xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn chưa đồng bộ với đô thị. Quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất còn nhiều hạn chế (như lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích; không đúng quy hoạch...); việc triển khai thực hiện một số dự án, công trình vẫn còn gặp khó khăn, nhất là về công tác thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng; việc đầu tư, chỉnh trang đô thị vẫn còn nhiều bất cập; tình trạng xe dù, bến cóc, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... vẫn còn xảy ra.

 

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Với quyết tâm sớm xây dựng thành phố hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đã đề ra, thời gian tới Thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          Tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình, cơ chế, chính sách nhằm khai thác các thế mạnh, tạo sự khác biệt, đột phá, phù hợp với yêu cầu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ...

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, hoàn thành quy hoạch bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, có tính kế thừa, tầm nhìn dài hạn, là trung tâm kết nối của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, kết nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đồng thời, bảo đảm giải quyết các mất cân đối về phát triển khu vực phía Bắc - phía Nam, phía Đông - phía Tây, Nông thôn - Đô thị.

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đẹp mọi nơi - sạch mọi chỗ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh được xác định là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu cần ưu tiên và quan tâm thực hiện. Rà soát các tiêu chí, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đến năm 2030 đạt các tiêu chí đô thị loại I. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, tiếp tục duy trì và xây dựng các tuyến phố văn minh, kiểu mẫu, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, xây dựng phương án triển khai sắp xếp, đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính một số xã phường. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp các công viên, không gian công cộng; mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu vực Đền Thượng, các khu tái định cư; cải tạo cảnh quan dọc hai bên bờ sông Hồng đoạn từ cầu Hồ Kiều, công viên Thủy Hoa đến cầu Phú Thịnh...

Sớm triển khai thành lập các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch trên địa bàn thành phố để thu hút các dự án, các nhà đầu tư. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghệ chế biến, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, công nghệ thông tin; phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho du lịch. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp trên địa bàn (đặc biệt là apatit và đồng).

        Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách về phát triển kinh tế đêm; đẩy nhanh quy hoạch định hình, phát triển không gian du lịch, chợ đêm, các sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch; đặc biệt là tiến độ các công trình xây dựng các điểm du lịch quan trọng tại khu vực Đền Thượng, Công viên Hồ Chí Minh, Đền Đôi Cô…. Nghiên cứu, thu hút các nhà đầu tư thuê môi trường rừng tại các khu rừng phòng hộ, cảnh quan để hình thành các sản phẩm du lịch. Kết hợp hài hòa, phát huy tối đa lợi thế du lịch, văn hóa để phát triển kinh tế.

          Xây dựng văn hóa, con người thành phố Lào Cai phát triển toàn diện, có nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại gắn với hội nhập, giữ gìn bẳn sắc, truyền thống văn hóa, thân thiện, hiếu khách. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn của Thành phố và của tỉnh gắn với các hoạt động du lịch, xúc tiến thương mại; sắp xếp, khai thác có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa hiện để có khả năng đăng cai tổ chức các hoạt động cấp Tỉnh, Quốc gia, Quốc tế; tiếp tục ưu tiên phát triển không gian công cộng, dành quỹ đất để đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư.

Rà soát, tăng cường quản lý các hoạt động, lễ hội tại các địa điểm tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; đặc biệt là tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn thu của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo để tăng thu ngân sách, cũng như tạo nguồn lực để đầu tư cải tạo, sửa chữa, tôn tạo các công trình di tích, tin ngưỡng trên địa bàn. Rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tại các ban quản lý di tích, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy nhanh phát triển hệ thống nhà ở xã hội cho người lao động; quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, nhất là cho người lao động trong khu vực tái định cư, vùng cao, vùng nông thôn; tạo việc làm, thu hút lao động ở các địa phương trong và ngoài tỉnh đến làm việc tại địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nhất là trong các lĩnh vưc đất đai, đầu tư, tài chính... tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, khởi nghiệp và thu hút nguồn nhân lực; tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng trung tâm thông tin điều hành đô thị thông minh gắn với xây dựng đô thị thông minh; triển khai một số dịch vụ đô thị thông minh phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Trịnh Xuân Quyết – Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn