Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại, ảnh hưởng của chất thải nhựa
Xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại, ảnh hưởng của chất thải nhựa là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác hại các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. 

Các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng nhưng chủ yếu theo hướng lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị giao ban báo chí, hội nghị tuyên vận, tập huấn, tuyên truyền của cơ quan, đơn vị.... hoặc qua hệ thống văn bản, hệ thống phát thanh cơ sở, báo chí và tăng cường các tin, bài, phóng sự trên các chuyên trang, chuyên mục về giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa...; treo băng zôn, áp phích tuyên truyền tại các tuyến phố chính, khu vực công cộng... hoặc tận dụng tối đa ưu thế công nghệ thông tin trong công tác truyền thông (tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, đưa các nội dung tuyên truyền về phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên màn hình Led tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai và sân quảng trường, chợ văn hóa tại thị xã Sa Pa...);...

 
anh tin bai

Đoàn viên, thanh niên các địa phương trong tỉnh Lào Cai tham gia

vệ sinh môi trường nông thôn

Ngoài các hoạt động truyền thông chung đến nội bộ cán bộ công chức, một số ngành chuyên quản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế...) đã triển khai Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025, đến các đơn vị trực thuộc bằng nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo lĩnh vực quản lý.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: lồng ghép 1.118 lớp tập huấn tuyên truyền với 44.860 lượt người. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vỏ bao nilon, vỏ vắc xin tiêm phòng cho vật nuôi...; Sở Y tế: tuyên truyền 4.507 buổi cho 108.301 lượt là cán bộ, công chức, viên chức, người bệnh và người nhà người bệnh. Nội dung: phân loại chất thải, giảm thiểu chất thải nhựa; triển khai sáng kiến: “Thiết kế hộp nhựa và túi vải đựng thuốc thay thế túi nilon trong cấp thuốc tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai”; Sở Du lịch: Tập trung phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường…; Sở Giáo dục và Đào tạo: lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa, ngày hội stem, thi viết, vẽ tranh về môi trường… Hầu hết các cấp học triển khai có hiệu quả mô hình phân loại rác thải tại nguồn, sáng tạo các sản phẩm từ các phế thải, chai lọ nhựa thải bỏ. Xây dựng mô hình trường học xanh - sạch - đẹp phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và gắn liền với phòng trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  Tại các địa phương đã quan tâm lồng ghép nội dung tuyên truyền đề án vào các hoạt động chung của khu dân cư, tổ dân phố.

Trong giai đoạn 2020-2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tích cực đồng hành với các cấp, các ngành trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Đề án, trong đó vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh thể hiện rõ vai trò tuyên truyền nâng cao nhận thức và triển khai các mô hình điểm về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa.

 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền Đề án cho hơn 5.850 đại biểu là đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp huyện, xã, trưởng ban công tác mặt trận và các chi hội tại các khu dân cư và người dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.350 buổi tập huấn, hội thi, diễn đàn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong đó có lồng ghép nôi dung tuyền truyền về Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa; đăng tải 1.308 tin bài, phóng sự tuyên truyền, đối thoại trực tuyến thông qua mạng xã hội... Điển hình như thị đoàn Sa Pa tổ chức 32 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại 16 xã, phường trên địa bàn thị xã; Duy trì 01 đội Thanh niên xung kích tình nguyện với 20 thành viên tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân tại địa phương, các hộ tiểu thương kinh doanh khu vực trong và ngoài chợ Văn hóa - Bến xe Sa Pa tích cực tham gia, hưởng ứng hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm góp phần bảo vệ môi trường chung tại thị xã Sa Pa.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức 37 lớp tập huấn lồng ghép nội dung tuyên truyền về giảm thiếu chất thải nhựa sử dụng một lần vào các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, câu lạc bộ,… cho 1.550 lượt người tham gia; đăng tải trên 124 tin, bài trên trang mạng, báo điện tử. Tại cấp huyện các Chi hội phụ nữ cũng triển khai lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu chất thải nhựa đến các hội viên. Điển hình như hội phụ nữ huyện Bát Xát: năm 2020 tổ chức 68 buổi tuyên truyền vận động 7.965 lượt chị em hội viên, phụ nữ thực hiện phân loại rác thải rắn trong sinh hoạt, không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; Năm 2021 tổ chức 356 buổi tuyên truyền chia sẻ cho 12.048 lượt hội viên, phụ nữ; Năm 2022 tổ chức 14 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu cho 763 lượt người tham gia; triển khai nhiều mô hình "Thu gom rác thải tái chế, bán phế liệu giúp phụ nữ nghèo và bảo vệ môi trường", “Nhà sạch, vườn đẹp”, Thứ 7 xanh, chủ nhật sạch”, “Ngày chủ nhật xanh”.. .

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh trong khuôn khổ nhiệm vụ được giao cũng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tại các điểm trường, chợ với các hoạt động. Tổ chức cuộc thi bộ ảnh môi trường với chủ đề "Chất thải nhựa - hiểm hoạ môi trường; mô hình "Chợ dân sinh - Giảm thiểu rác thải nhựa; dự án xanh “Xây dựng mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích đất canh tác tại các xã trên địa bàn tỉnh”.... Thông qua các hoạt động tuyên truyền giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân hiểu đầy đủ hơn về Đề án cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa và túi nilong khó phân hủy; từ đó dần thay đổi hành vi, thói quen sản xuất, tiêu thụ, xử lý, thải bỏ sản phẩm nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại, ảnh hưởng của chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thời gian qua vai trò, trách nhiệm của các cấp ngành được phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được lan toả nhằm khuyến khích người dân hạn chế, dần chuyển đổi thói quen từ dùng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy thay thế bằng các sản phẩm làm từ chất liệu thân thiện với môi trường; người dân tự mang theo túi đựng sử dụng nhiều lần khi đi mua sắm; các đơn vị kinh doanh, dịch vụ đã từng bước thay đổi phương thức kinh doanh, hướng đến sử dụng các sản phẩm làm từ vật liệu thân thiện môi trường…

Trịnh Xuân Quyết – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1,190
  • Trong tuần: 2,477
  • Tất cả: 1,706,761
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn