Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai
Thực hiện Chương trình phối hợp về công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trong thông tin - tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Việc phối hợp, hợp tác đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong công tác quản lý biên giới quốc gia. Thông qua hoạt động tuyên truyền và công tác thông tin đối ngoại đã giúp cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, đặc biệt là cán bộ, Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn hiếu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta góp phần hiểu biết lẫn nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và nội dung công tác phối hợp đã ký kết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Hai đơn vị đã phối hợp quản lý, vận hành hiệu quả cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai. Trong năm 2022, cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai đã cập nhật được gần 3.000 tin bài về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh Lào Cai về đối ngoại và thông tin đối ngoại; các thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; cơ sở dữ liệu, thu hút hơn 767 triệu lượt người quan tâm truy cập. Qua đó, góp phàn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai ổn định, đổi mới, năng động và phát triển nơi biên cương Tổ quốc.

anh tin bai

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai năm 2023

Phối hợp quản lý, vận hành hiệu quả Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Trong năm 2022, đã tổ chức sản xuất và đăng phát hơn 300 bức ảnh đẹp về các lĩnh vực chính trị - thời sự, kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng; du lịch; an toàn giao thông; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; hội nhập quổc tế;... Hình thức tuyên truyền đa dạng bằng hình ảnh; văn bản về chính sách thu hút đầu tư; phim tài liệu, phóng sự; video quảng bá; clip ảnh; banner tuyên truyền các sự kiện văn hóa, du lịch...

Trong năm 2022, các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống cổng thông tin điện tử đã đăng tải hơn 60.000 tin, bài tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Lào Cai: về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thỉ đua yêu nước; về các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thành tựu kinh tế và an sinh xã hội của tỉnh; tuyên truyền về chủ quyền biên giới đẩt liền, biến đảo; hội nhập quốc tế; các sự kiện, hoạt động đoi ngoại tiêu biếu của nãm; tuyên truyền đậm nét các hoạt động đối ngoại của tỉnh Lào Cai với các cơ quan, tổ chức, đoàn khách quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân; các hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài... Qua đó, khẳng định sức mạnh đoàn kết, thống nhất và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội và Nhân dân, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới thực hiện theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đổi ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Xuất bản, cấp phát các ấn phẩm thông tin, truyền thông, thông tin đối ngoại; Lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối ngoại nhân dân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của các địa phương biên giới, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Lào Cai với nước bạn Trung Quốc; Phối hợp tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn biên giới về các văn bản luật, hiệp định, quy chế vể biên giới và chù trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Công tác tuyên truyền về biển, đảo và phân giới cắm mốc tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Triển khai Kế hoạch số 56/KH-BCHBĐBP-STTTT ngày 10/01/2022 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biến phòng tỉnh phối hợp công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đôi ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai năm 2022, hai cơ quan đã phối hợp tô chức tuyên truyên, vận động Nhân dân khu vực biên giới về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước: tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30/12/1999); nội dung và ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 03 văn kiện pháp lý về biên giới: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đẩt liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009); tuyên truyền các đề án của Chính phủ về tăng cường công tác thông tin đối ngoại với các nước láng giêng Trung Quôc, Lào và Campuchia trong tình hình mới; Tuyên truyền ý nghĩa quan trọng của việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam;... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, tố chức sinh hoạt đơn vị, phối kết hợp tổ chức họp các thôn giáp biên giới để truyền vận động Nhân dân được 1.520 buối/1.624 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia/54.537 lượt người dân trên địa bàn biên giới;

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tỉnh Lào Cai cần tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và Nhân dân về vị trí, vai trò của thông tin đổi ngoại trong tình hình mới; Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023; Triến khai các hoạt động tuyên truyền về tình hình biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục duy trì hoạt động các Cụm thông tin đổi ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và Cửa khấu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tể cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cán bộ thông tin - truyền thông các cấp.

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1,264
  • Trong tuần: 2,551
  • Tất cả: 1,706,835
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn