Thực hiện tốt công tác người có công với cách mạng
Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có nhiều bước tiến rõ rệt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với gia đình người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện, đầy đủ kịp thời. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được duy trì sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Thực hiện Chỉ thị số 14 -CT/TW Ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công (Chỉ thị 14-CT/TW); sau 05 năm triển khai tổ chức thực hiện, công tác người có công với cách mạng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh uỷ đã quan chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác người có công, các nội dung chỉ đạo đã được đưa vào Nghị quyết qua các kỳ đại hội. UBND tỉnh đã ban hành các quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở, miễn giảm tiền sử dụng đất, Quy chế quản lý các công trình ghi công, Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai,... hằng năm ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đã quan tâm, rà soát, xây dựng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đủ năng lực phẩm chất đạo đức phù hợp với vị trí việc làm, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và môi trường chuyển đổi số. Các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ “kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp” đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về công tác người có công.

Công tác xác nhận hồ sơ được đảm bảo đúng về điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ theo quy định. Các trường hợp đủ điều kiện đều được xem xét giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định, các trường hợp chưa đủ căn cứ để xác nhận đều có văn bản hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hoặc trường hợp không đủ căn cứ giải quyết thì có trả lời cụ thể. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai không còn tồn đọng hồ sơ nào đề nghị mà chưa được xem xét, giải quyết, trả lời. Giai đoạn từ năm 2017-2022, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận và trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận, giải quyết chế độ ưu đãi cho 238 người có công, thân nhân người có công.

 Công tác thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng người, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định và đúng thẩm quyền trách nhiệm theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, tổng kinh phí chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công: 419.596 triệu đồng; chi trả trợ cấp một lần cho 7.805 lượt người, kinh phí thực hiện là 21.775 triệu đồng; việc chi trả trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng được quan tâm và thực hiện đúng quy định, đã thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí cho 1.902 thân nhân người tham gia kháng chiến, kinh phí thực hiện 25.963 triệu đồng từ ngân sách địa phương. Năm 2022, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc tổng rà soát, có 10.818 hồ sơ người có công cần đính chính thông tin giữa hồ sơ và giấy tờ tuỳ thân; các trường hợp sai thông tin đã được hướng dẫn lập hồ sơ và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thông tin theo quy định.

anh tin bai

 Đồng chí Đặng Xuân Phong – Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà hộ gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công được quan tâm, bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và ngày lễ, tết các cơ quan, đoàn thể, đoàn thanh niên tình nguyện các cấp đã phối hợp với cơ quan y tế trực tiếp đến các xã, phường, thị trấn tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc bổ, thuốc chữa bệnh miễn phí cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng.  Cấp đầy đủ, kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, các đối tượng được hưởng chế độ khám, chữa bệnh theo quy định. Từ năm 2017 đến nay đã cấp 106.289 lượt thẻ BHYT, kinh phí thực hiện: 72.822 triệu đồng; tổng số 317.598 lượt người có công khám chữa bệnh BHYT, kinh phí thực hiện 228,7 tỷ đồng. Giai đoạn 2018 - 2021, tỉnh Lào Cai triển khai Dự án chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học da cam/dioxin, theo đó các đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị ốm đau khi điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh từ tuyến huyện trở lên được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong một đợt điều trị. Kết thúc giai đoạn, tỉnh Lào Cai đã điều trị, phục hồi chức năng và chi trả chế độ cho 488 bệnh nhân nhiễm chất độc hóa học Dioxin với số tiền là 743,39 triệu đồng. Người có công được điều dưỡng định kỳ đầy đủ theo quy định. Các đối tượng khi đi điều dưỡng tại các Trung tâm đều được chăm sóc chu đáo về mặt sức khỏe, tinh thần. Từ năm 2017 đến nay, tổ chức điều dưỡng cho 7.603 lượt người, kinh phí thực hiện là 15.727 triệu đồng.

Công tác quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sỹ được quản lý, chăm sóc, tu bổ thường xuyên, kịp thời, đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Tổng kinh phí thực hiện từ 2017 đến nay là 57.348 triệu đồng. Năm 2018, tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, đã thu thập, cập nhật thông tin và quét ảnh của các phần mộ liệt sĩ để đưa lên Cổng thông tin điện tử quốc gia 17 nghĩa trang, qua đó tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ tra cứu, tìm kiếm mộ liệt sĩ được nhanh chóng, thuận tiện, chính xác hơn.

Công tác quy tập hài cốt, xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin, hỗ trợ thăm viếng hài cốt liệt sĩ được tăng cường triển khai thực hiện. Tỉnh Lào Cai đã quy tập 14 bộ hài cốt liệt sĩ ở ngoài nghĩa trang. Riêng năm 2020, thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ của Quân khu 2 phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Đại đội Công binh 17 - Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã rà phá diện tích 70 ha đất, cùng với Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Hà Giang tìm kiếm được 18 hài cốt liệt sĩ. Công tác thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ được thực hiện chu đáo, đúng quy định. Từ năm 2017 đến nay, đã hỗ trợ cho 34 lượt thân nhân thăm viếng mộ liệt sĩ, kinh phí thực hiện 63 triệu đồng; hỗ trợ cho 77 thân nhân thực hiện di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ, kinh phí thực hiện 296 triệu đồng.

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa được tích cực triển khai thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp đã vận động được 21.402 triệu đồng (Quỹ cấp tỉnh: 5.145 triệu đồng, Quỹ cấp huyện, xã: 16.257 triệu đồng). Nguồn quỹ được quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả: Toàn bộ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của cấp tỉnh phân bổ về các địa phương hỗ trợ làm mới nhà ở cho người có công trên địa bàn; nguồn Quỹ cấp huyện, cấp xã sử dụng hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho người có công, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.... Phong trào Đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tết nguyên đán của dân tộc và dịp tổ chức các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2017 đến nay, đã trao 133.173 suất quà cho người có công với kinh phí là 42.404 triệu đồng. Tỉnh thành lập các đoàn đại biểu đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia tỉnh Quảng Trị, Điện Biên, Hà Giang; thực hiện dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và các công trình ghi công trên địa bàn tỉnh. Các trường học trên địa bàn nhận chăm sóc mộ, nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho học sinh. Đoàn thanh niên các cấp tham gia giúp đỡ các gia đình người có công sửa chữa nhà ở, thu hoạch lúa, hoa màu, chăm sóc, quét dọn, vệ sinh cảnh quan tại các công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm.

 Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác người có công đã được quan tâm, chú trọng; cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời giải quyết các chế độ chính sách người có công; chế độ, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; nhiều chế độ chính sách được bổ sung, sửa đổi phù hợp, kịp thời. Việc huy động nguồn lực, kinh phí chăm lo cho người có công thiết thực và hiệu quả hơn, mức sống của người có công được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ đã đi vào nề nếp; công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ được quan tâm, chú trọng. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa đã thu hút được sự tham gia của toàn xã hội với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao.

 

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1,431
  • Trong tuần: 10,240
  • Tất cả: 1,221,297
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn