Tăng cường công tác thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội
Năm 2022, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì, thực hiện tốt; đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các địa phương duy trì hội nghị báo cáo viên hằng tháng, cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở thông tin thời sự nổi bật, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phản ánh, tham mưu đề xuất với cấp ủy những giải pháp tích cực, hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận, người dân quan tâm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng cấp tỉnh cho hơn 100 báo cáo viên; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.
anh tin bai

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, tuyên vận năm 2022

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Điểm nổi bật tỉnh Lào Cai tham gia Hội thi chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo viên tỉnh Lào Cai đã đạt giải Nhì toàn quốc (tổ chức ngày 17-18/3/2022 tại Khánh Hoà). Bản tin thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ được quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng; việc sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ, đã phát hành 52.200 cuốn Bản tin Thông báo nội bộ cung cấp nhiều thông tin quan trọng phù hợp, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền và sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác DLXH cấp tỉnh cho 35 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội. Tham mưu tổ chức 03 cuộc điều tra dư luận xã hội về: "Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa đối với thế hệ trẻ tỉnh Lào cai"; "Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên - môi trường trên địa bàn tinh Lào Cai"; “Nhu cầu, thị yếu, đánh giá chất lượng của công chúng đối với các sản phẩm do Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai sản xuất”. Phối hợp với Viện Dư luận xã hội tổ chức thăm dò dư luận xã hội về sửa đổi Luật đất đai và tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân năm 2022; “Điều tra DLXH xung quanh việc tiêm Vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch COVID-19”; “Điều tra về việc triển khai tiêm phòng Vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi”; “Điều tra DLXH về vấn đề quản lý và sử dụng đất đai nhằm phục vụ cho việc sửa đổi, bổ xung Luật đất đai 2013” trực tiếp và các cuộc điều tra phiếu qua mạng xã hội trên địa bàn tinh Lào Cai; Điều tra dư luận xã hội cuối năm 2022.

Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội được quan tâm. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 274-QĐ/TU về hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng thông tin nhiều chiều, đặc biệt là những vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm đã tiếp nhận 4.126 tin, bài báo chí, DLXH phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế; văn hóa, xã hội; an ninh - quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị gần 300 nội dung thông tin phản ánh với Thường trực Tỉnh ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, đề xuất phương án giải quyết. Cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp nhận 3.658 tin phản ánh; đề xuất, kiến nghị 1.103 tin cho cấp ủy có phương án giải quyết. Huyện Bảo Thắng tiếp nhận 178 tin, đề xuất 87 tin; Huyện Bảo Yên tiếp nhận 221 tin, đề xuất 46 tin; Huyện Bát Xát tiếp nhận 337 tin, đề xuất 66 tin; Huyện Bắc Hà tiếp nhận 308 tin, đề xuất 102 tin; Huyện Mường Khương tiếp nhận trên 100 tin, đề xuất 14 tin; Huyện Si Ma Cai tiếp nhận 41 tin, đề xuất 32 tin; Huyện Văn Bàn tiếp nhận 107 tin, đề xuất 64 tin; Thị xã Sa Pa tiếp nhận 134 tin, đề xuất 54 tin; Thành phố Lào Cai tiếp nhận 203 tin, đề xuất 102 tin; Đảng ủy Khối CQ-DN tiếp nhận 144 tin, đề xuất 12 tin; Đảng ủy Biên phòng tiếp nhận 18 tin, đề xuất 09 tin; ĐU Quân sự tiếp nhận 1.450 tin, đề xuất 425 tin; ĐU Công an tiếp nhận 112 tin, đề xuất 58 tin. MTTQ và các đoàn thể: tiếp nhận 185 tin, đề xuất 32 tin. Một số địa phương, đơn vị thực hiện tốt như: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Sa Pa, thành phố Lào Cai và Hội Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh.

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo tiếp tục chủ động dự báo nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề nhạy cảm; tăng cường tổ chức lực lượng, phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái,thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức, phương pháp thiết thực, hiệu quả. Tăng cường phối hợp chỉ đạo, tổ chức hoạt động giữa cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng 35 các cấp, tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch; chú trọng thông tin tích cực, chính thống trên báo chí, truyền thông, Internet, mạng xã hội.

Đào Anh Tuấn - Phó trưởng phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,311
  • Trong tuần: 2,598
  • Tất cả: 1,706,882
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn