Một số kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2022.
Năm 2022, năm đầu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai với tinh thần không chờ đợi, không chậm trễ, đã chủ động, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu nhiệm kỳ. Lào Cai cũng là địa phương đầu tiên ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp. Công tác phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh được tăng cường, đẩy mạnh; nguồn lực đầu tư được ưu tiên cho các xã, phường, thị trấn đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo đúng kế hoạch; các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo được quan tâm đầu tư; văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường từng bước được quan tâm, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên; nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tự nguyện đóng góp sức người, của cải vật chất, hiến đất làm đường, xây trường, dựng lớp tất cả đã tạo nên một khí thế phấn khởi, quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; đem lại những kết quả tích cực:

(1) Nhiệm vụ hướng về cơ sở được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; đã có trên 200 lượt cán bộ, lãnh đạo xuống cơ sở công tác, để vận động, huy động, ủng hộ; hỗ trợ các xã với tổng giá trị quy ra tiền 7.526,2 triệu đồng, trong đó 290,38 triệu đồng tiền mặt; hỗ trợ 195 tấn xi măng; xây dựng 5 nhà đại đoàn kết, 287 cột bóng đèn, 27 bộ máy vi tính, 01 ti vi, 10 xe đạp; tặng 1.700 suất quà, 100 bộ bàn ghế, 45 suất học bổng và nhiều đầu sách,vở, dụng cụ học tập và nhiều hiện vật có giá trị khác.

(2) Phong trào thi đua “Phát triển đường giao thông nông thôn rộng, thoáng, an toàn”: Nhân dân đã duy tu bảo dưỡng 103 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa và làm mới 0,7 km đường nội đồng, khơi thông 75 km cống rãnh.

Toàn tỉnh xây dựng được 139,84 km, trong đó: Bê tông xi măng 61,88 km; Cấp phối 31,8 km; Mở mới 10,3 km; người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm 35,85 km.

 
anh tin bai

(Nhân dân tham gia làm đường giao thông liên thôn)

(3) Phong trào thi đua “Nhà sạch – Đường xanh – Ngõ xóm” đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã tự nguyện, tích cực tham gia ủng hộ trên 1.856 ngày công để trồng mới và trồng dặm 74,5 km đường hoa, bảo dưỡng và làm mới gần 56 km tuyến phố điện; chăm sóc 175,5 km đường hoa nông thôn mới tại các xã; trồng mới 17 tuyến đường hoa với chiều dài 12,55 km; nâng tổng số đường hoa nông thôn mới lên 271 tuyến, chiều dài 210,25 km tại 109 xã trên địa bàn toàn tỉnh.

(4) Kênh mương thủy lợi được triển khai sửa chữa kiên cố hoá 03 công trình thuỷ lợi với tổng chiều dài 7,012 km kênh mương, thường xuyên tu sửa, nạo vét kênh mương bảo đảm phục vụ tốt cho việc sản xuất vụ mùa năm 2022.

(5) Trường học được đầu tư xây dựng 05 nhà trường; 42 phòng học và phòng học bộ môn. Toàn tỉnh có 390/602 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 64,78% mục tiêu.

(6) Xây dựng nhà đạt chuẩn nông thôn mới tăng cả về số lượng và chất lượng, nhân dân đã cứng hoá 384 nền nhà, xây mới 253 nhà, nâng cấp 118 nhà, đang triển khai xây dựng 25 nhà đại đoàn kết.

(7) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến thời điểm hiện tại có 62/127 xã duy trì và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 04 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao (tăng 02 xã so với năm 2021); Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Bình quân tiêu chí đạt 15,73 tiêu chí/xã. Thực hiện Thôn nông thôn mới, Thôn kiểu mẫu: Đến nay toàn tỉnh công nhận được 181 thôn kiểu mẫu, 169 thôn nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh Lào Cai tiếp tục vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao; lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát huy nội lực; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước; phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Cao Văn Văn – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 2429
  • Trong tuần: 14 925
  • Tất cả: 1103542
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn