Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tích cực cải cách hành chính
Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLD) đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, triển khai thực hiện cải cách hành chính trong các cấp công đoàn và đã đạt hiệu quả, thiết thực.

Cải cách thể chế, thủ tục hành chính có nhiều điểm mới. Năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành một số quyết định, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế trong hoạt động, như Quyết định phân cấp thu kinh phí công đoàn cho các công đoàn ngành; sửa đổi bổ sung Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Lào Cai; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý quỹ “Xã hội Công đoàn Lào Cai”; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Lào Cai, chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở sắp sếp, tinh giản đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở... để phù hợp với yêu cầu đặt ra trong thực tiễn và ủy quyền một số nhiệm vụ cho công đoàn cấp trên cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn và công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh.

anh tin bai

Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường tổ chức các hội nghị, cuộc họp theo hình thức trực tuyến

 Tổ chức, bộ máy công đoàn các cấp được cải cách tinh gọn, hiệu quả. LĐLD tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát lại các CĐCS có số lượng đoàn viên ít thì xem xét và trao đổi thống nhất với công đoàn cơ sở và cấp ủy đơn vị để xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập các công đoàn cơ sở này cho phù hợp, nhằm thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tính đến ngày 30/11/2022, đã có 07 đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện sắp xếp, sáp nhập công đoàn cơ sở, giảm 38 công đoàn cơ sở so với năm 2021.

Cải cách công vụ, công chức được tăng cường triển khai thực hiện. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công vụ. Năm 2022 Liên đoàn Lao động tỉnh đã điều động 01 công chức từ LĐLĐ tỉnh về công tác tại LĐLĐ thành phố Lào Cai; điều động 01 công chức từ LĐLĐ huyện Bắc Hà về LĐLĐ tỉnh; tiếp nhận 05 cán bộ về công tác tại LĐLĐ huyện Mường Khương, LĐLĐ huyện Bắc Hà; LĐLĐ thị xã Sa Pa; Công đoàn Viên chức tỉnh; Công đoàn ngành Y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Năm 2022, các cấp công đoàn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 3.558 lượt cán bộ công đoàn.

 Tích cực tham gia xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. LĐLĐ tỉnh tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc, gửi nhận văn bản điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Phát huy hiệu quả cổng thông tin điện tử. Hiện nay, 100% máy tính cơ quan được nối mạng Internet (trừ máy tính dùng cho công tác bảo mật) và 100% cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh sử dụng hệ thống phần mềm VNPT-Ioffíce trong hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc, gửi nhận văn bản điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ. Thực hiện áp dụng quản lý đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lý do Tổng Liên đoàn quy định. Phần mềm đã giúp việc quản lý đoàn viên thuận tiện và dễ dàng hơn. Đến nay, số đoàn viên được cập nhật vào hệ thống phần mềm đạt 87%/ tổng số đoàn viên thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý. Qua triển khai sử dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ cho thấy việc ứng dụng CNTT đã đem lại những hiệu quả thiết thực trong quản lý hành chính nhà nước tại LĐLĐ tỉnh. Khi có dữ liệu số, có mạng máy tính và phần mềm tác nghiệp, cán bộ, công chức có thể làm việc, sưu tầm tài liệu, tra cứu hồ sơ, thống kê, tổng hợp số liệu hiệu quả và thuận lợi hơn.

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,274
  • Trong tuần: 2,561
  • Tất cả: 1,706,845
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn