Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Sáng ngày 06/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ Mười. Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
anh tin bai

  (Quang cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh.

Chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 6/12 đến hết ngày 7/12); tại kỳ họp lần này, nhiều nội dung quan trọng sẽ được HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến và quyết định.

Thứ nhất, về kinh tế xã hội: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Thứ hai, về các cơ chế chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 30 dự thảo nghị quyết trong đó có 09 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ chế, chính sách cụ thể:

Xem xét 03 chính sách ban hành mới gồm: (1) Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (2) Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; (3) Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xem xét 03 chính sách sửa đổi, bổ sung gồm: (1) Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; (2) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2021 quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (3) Bổ sung chương III vào Quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai.

Xem xét thay thế 03 chính sách gồm: (1) Ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thay thế Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh; (2) Quy định về hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thay thế Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh; (3) Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.

Thứ ba, về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; làm rõ thực trạng vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Thứ tư, xem xét quyết định các vấn đề khác: (1) Phê duyệt điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo luật Đầu tư công. (2) Xem xét và quyết định giao biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập. (3) Việc sáp nhập và đổi tên thôn thuộc các xã của một số huyện. (4) Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. (5) Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023.

Thứ năm, đại biểu HĐND sẽ nghiên cứu, kết hợp thảo luận: Các nội dung liên quan đến báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan Tư pháp tỉnh.

Thứ sáu, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đối với đại biểu HĐND tỉnh, do chuyển công tác.

Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp và đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.

Cao Văn Văn – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,139
  • Trong tuần: 2,426
  • Tất cả: 1,706,710
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn