Huyện Bảo Yên tập chung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021   2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, tình hình cung ứng, giá xăng dầu trên thế giới biến động mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cung cấp xăng dầu trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động, quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành, các địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nên công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện đạt kết quả tốt; các chỉ tiêu năm 2022 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong 22 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết 05-NQ/HU, có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, 01 chỉ tiêu chưa đạt (Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao) nhưng được đánh giá là đã có sự cố gắng, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất.

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các dự án phát triển nông nghiệp triển khai đảm bảo theo kế hoạch. Tổng đàn gia súc ước đạt 70.000/70.000 con; đạt 100% KH. Tổng đàn gia cầm ước đạt 680,3/680 nghìn con, đạt 100% KH. Diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao, hồ 450 ha/450 ha, đạt 100% KH; sản lượng ước đạt 2050 tấn, đạt 101% KH. Diện tích trồng rừng mới đạt 1.903,42 ha/1.200 ha, đạt 158,61% KH giao; tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,5%, đạt 100% KH tỉnh, huyện giao.

Công tác GPMB, thi công các công trình, dự án trọng điểm của huyện được thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo. Triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày cao điểm GPMB Cảng hàng không Sa Pa. Công tác thu ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo bằng nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Các lĩnh vực giáo duc, y tế, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; các hoạt động vui chơi, giải trí sôi động; nguồn cung hàng hóa ổn định, đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Công tác y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên bốn loại hình tuyên truyền từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, bám sát tình hình diễn biến của đời sống xã hội và các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, của địa phương. Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự, chỉ đạo tổ chức, thực hiện thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kịp thời xây dựng, sửa đổi bổ sung quy định về công tác cán bộ với tinh thần đúng các quy định mới của Trung ương, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, huyện. Chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động, tích cực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp uỷ giao; đồng thời, thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Công tác nắm tình hình Nhân dân được chú trọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng công tác công tác dân vận sát với tình hình thực tế cơ sở và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì tốt hoạt động tuần tra, kiểm soát, tăng cường các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Duy trì đảm bảo lực lượng thường trực chiến đấu bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt kết quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được phát huy, nhân dân đoàn kết, xã hội đồng thuận.

Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2022 còn một số tồn tại: Phát triển nông lâm nghiệp, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Việc thực hiện một số nội dung trong Kết luận số 91-KL/TU ngày 26/3/2021, Kết luận số 1393- KL/TU ngày 29/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên còn chậm do nguồn lực đầu tư. Một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động trong tham mưu, đề xuất. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của một số ít tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp. Tiến độ tiêm vacxin phòng Covid-19 còn chậm. Đơn, thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai còn phức tạp.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghi Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ 17

Để khắc phục các hạn chế của năm 2022, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2023, huyện Bảo Yên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Tiếp tục chủ động làm việc, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành của tỉnh để thống nhất các cơ chế, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho huyện trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các kết luận của Tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao nhất. Triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh uỷ Lào Cai về Chiến lược phát triển Nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn huyện Bảo Yên. Thường xuyên rà soát, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 03 vùng của huyện. Tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở bằng việc huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xây dựng nông thôn mới và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nông thôn nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2025 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng và quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện để nâng cao thu nhập cho Nhân dân.

Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên; kiểm tra, rà soát, ngăn ngừa không để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Kịp thời theo dõi, cập nhật diễn biến khí tượng, thủy văn, dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để kịp thời ứng phó, khắc phục hiệu quả sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch; rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất các cơ chế, chính sách với Trung ương, tỉnh để định hướng phát triển huyện đến năm 2025. Tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm. Kêu gọi, thu hút các đơn vị vào hoạt động sản xuất trong Cụm công nghiệp Phố Ràng. Tập trung nguồn lực để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, thế mạnh hiện có của huyện, như chế biến chè, sản xuất tinh dầu, sản xuất ván ép, ván bóc, ván thanh… theo hướng khuyến khích, ưu tiên các nhà đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, chất lượng cao, mẫu mã sản phẩm đa dạng; sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

Tập trung lãnh đạo việc đưa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án có sử dụng vốn vay Quỹ phát triển đất của tỉnh, để tạo quỹ đất đấu giá, tạo nguồn chi trả vốn vay của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện. Hoàn thiện phê duyệt Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện.

 Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2021 - 2025. Kêu gọi, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư khu đô thị Bảo Hà - Tân An trở thành đô thị cửa ngõ của tỉnh Lào Cai, trung tâm văn hóa tâm linh của khu vực; đầu tư phát triển các dịch vụ, khu vui chơi, giải trí ở Bảo Hà để phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Quản lý tốt quy hoạch, đầu tư khu tái định cư gắn với sắp xếp dân cư tập trung, phát triển quỹ đất đấu giá và đất dịch vụ xung quanh khu vực Cảng hàng không Sa Pa để tạo nguồn lực và chuyển dịch sang dịch vụ, du lịch.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tập trung quy hoạch mạng lưới trường lớp ở những nơi phù hợp, đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/HU ngày 09/12/2020 nâng cao chất lượng giáo dục các cấp và hướng nghiệp đào tạo nghề, hướng tới xây dựng trường học chất lượng cao trên địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh nguy hiểm khác. Giữ vững thành quả phòng, chống dịch; chủ động xây dựng phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là nguy cơ “dịch chồng dịch”.

Tiếp tục thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Xây dựng văn hóa, con người Bảo Yên phát triển toàn diện, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Tày Bảo Yên. Tổ chức tốt hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ thể thao, Lễ hội mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Lễ hội Đền Bảo Hà, Đền Phúc Khánh năm 2023... Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân. Tiếp tục quan tâm, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; chăm lo đời sống Nhân dân, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật...

Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, vận động, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ cấp cơ sở. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Quy định 08 - QĐ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định số 368 - QĐ/TU của Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, đảm bảo phù hợp với đối tượng, thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thực hiện công tác tuyên giáo tại cơ sở. Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, kịp thời phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội.

Chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn Tchc thi Bí thư chi bgii theo nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong  giai đoạn mới. Thực hiện tốt quy định về chuyển đổi, luân chuyển cán bộ và vị trí công tác của cán bộ, công chức; tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần...

Tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đúng quan điểm: “thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát”, “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Thực hiện tốt Đề án số 16 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai;  Đề án số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Quy định số 22-QĐ/TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không tin theo tổ chức trái pháp luật; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; chú trọng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Trịnh Xuân Quyết – Phó Trưởng Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,138
  • Trong tuần: 2,425
  • Tất cả: 1,706,709
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn