Công tác tuyên vận góp phần phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội
Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận, nhiệm vụ tuyên vận bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng định hướng phù hợp với thực tế cơ sở. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã định hướng tốt các nội dung tuyên truyền, vận động tại cơ sở; đổi mới nội dung, nhiều thông tin mới, thông tin kịp thời, có tính thời sự, các chuyên đề được truyền đạt ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu; đa dạng hoá các hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng trọng tâm về cơ sở. Các hội nghị điều hành khoa học, thảo luận khá sôi nổi, nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế.
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tuyên vận tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo công tác tuyên vận đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên vận. Đội ngũ cán bộ tuyên vận thường xuyên được rà soát, kiện toàn, củng cố nên chất lượng hoạt động ngày được nâng cao. Công tác tuyên vận đã góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, thông tin kịp thời những vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh quan tâm; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hướng mạnh về cơ sở; đồng thời qua đó giúp cấp ủy đảng, chính quyền nắm chắc tình hình cơ sở để chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Việc thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác tuyên vận theo Quy định số 60-QĐ/TU đã góp phần quan trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cho hành động trong toàn xã hội, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các mục tiêu nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đã dần phục hồi, hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhất là kết quả triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022 - 2025 được cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, Nhân dân đồng thuận cao. Công tác quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế tại cơ sở, cải tạo các tập tục lạc hậu trong Nhân dân,... được tích cực triển khai, thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ thực hiện tốt các hoạt động tuyên vận ở cơ sở nên các hoạt động tuyên truyền, vận động bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng định hướng phù hợp với thực tế, đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Những tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, nhưng tựu chung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đã dần được phục hồi, hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại. Kinh tế - xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GRDP năm 2022 đạt 9,02% (Đứng thứ 26/63 tỉnh, thành trong cả nước; thứ 4/14 các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc); sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định, bảo đảm thời vụ; hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và tăng so với cùng kỳ; thương mại dịch vụ có xu hướng phục hồi tích cực, du lịch diễn ra sôi động; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tính đến ngày 30/12/2022 đã tạo việc làm mới cho 14.887 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,7%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,1%, công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, năm 2022 đã giảm nghèo 9.767 hộ, đạt 5,8% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm 7%), đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 19,3%; dịch bệnh được kiểm soát tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường,…

Trong xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” đã được cả hệ thống chính trị quan tâm, hưởng ứng, tạo sự lan toả sâu rộng và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Đặc biệt là 3 phong trào thi đua chuyên đề được tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm 2022 đã tạo khí thế sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp các Ban phát triển thôn triển khai các nội dung công việc thuộc phần việc của người dân như: vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo môi trường xung quanh nhà ở, phân loại rác thải, trồng hoa, cây xanh đường liên gia, ngõ xóm, nạo vét cống rãnh,…Tuyên truyền về các chỉ tiêu, tiêu chí quy định tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND, ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và Bộ tiêu chí về “Thôn Kiểu mẫu” tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025. Một số kết quả cụ thể: Toàn tỉnh hoàn thành 259,62km đường, trong đó: Bê tông xi măng 145,73 km; Cấp phối 38,2 km; Mở mới 62,21 km; 13,48 km người dân tự thực hiện cứng hóa đường trục thôn, ngõ xóm; 100% số xã có hệ thống điện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, 113/127 xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn; tuyên truyền, vận động nhân dân cứng hoá 1.302 nền nhà, xây mới 267 nhà, nâng cấp 715 nhà, xây dựng, nâng cấp và sửa chữa 243 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ làm mới, sửa chữa 424 nhà ở cho các hộ nghèo. Nhân dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng chủ lực được trên 2.249,49 ha, (chuyển đổi từ đất trồng lúa là 350 ha, đất trồng ngô là 1.500 ha và 399,49 ha đất khác). Đến nay, toàn tỉnh có 177 thôn nông thôn mới, 237 thôn kiểu mẫu, 62 xã được công đạt chuẩn nông thôn mới, 02 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào thi đua cũng có sự đóng góp rất lớn của công tác tuyên vận như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tuyên truyền, triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó công tác cải tạo phong tục tập quán được đẩy mạnh trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống của nhân dân; đến nay nhiều tập quán rườm rà, tốn kém được cải tiến hoặc thay thế phù hợp với điều kiện hiện nay (không thách cưới cao, việc tang được thực hiện theo quy ước, hương ước). Phong trào thi đua “Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc” nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn bản văn hóa”, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã. Năm 2022, có 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 78% thôn, tổ dân phố đạt văn hóa.

Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hệ thống tuyên vận đã tích cực phối hợp với các đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, như Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025. Toàn tỉnh có 3.190 mô hình và 3.761 điển hình “Dân vận khéo” trên tất cà các lĩnh vực cùa đời sống - xã hội. Các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực sự đã đi vào cuộc sống của Nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vng mạnh, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo mang tính lan tỏa cao trong cộng đồng dân cư. Đồng thời gắn "Dân vận khéo” với việc thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, cải tạo tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiếu số; gắn "Dân vận khéo” với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; một số mô hình dân vận khéo điển hình như: mô hình "Chính quyền thân thiện” tại 3 xã, thị trấn: Bảo Hà, Xuân Hòa, Phố Ràng; mô hình "Tuyên truyền, vận động đồng bào Dao phát triển kinh tế rừng gắn với liên kết sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể, chuỗi giá trị” tại thôn Bỗng 2, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên; mô hình "Tổ hội nghề nghiệp trồng chuối ngự Đại Hoàng ” thôn Soi Chát xã Sơn Hải huyện Bảo Thắng; Công an tỉnh duy trì hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến về an ninh tổ quốc; các mô hình về "Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc", "Dòng họ tự qun”, "Trường học an toàn về an ninh trật tự", "Mô hình khu dân cư không rác thải", mô hình “Xây dựng chnh trang nhà ở, cảnh quan vệ sinh môi trường",...

Ngoài ra, các thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận còn tham gia vào 1.541 tổ hoà giải ở cơ sở với trên 7.000 thành viên, trong năm 2022 các tổ hoà giải tiếp nhận 2.049 vụ việc và đã hoà giải thành công 1.711 vụ việc. Qua đó đã giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, tình làng nghĩa xóm trong nhân dân./.

 

Đào Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,104
  • Trong tuần: 2,391
  • Tất cả: 1,706,675
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn