Bảo Yên tập trung phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng
Xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn; thời gian qua Huyện Bảo Yên luôn quan tâm, tập trung huy động mọi nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phát triển du lịch, trọng điểm lại du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng. 

Ngay sau khi Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành, Huyện ủy Bảo Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 11- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phát triển du lịch tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 116-KH/HU về Triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Bảo Yên.

          Huy động nguồn lực và triển khai tốt công tác quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn: Triển khai Dự án “Cảng hàng không Sa Pa” tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên; lập dự án xây dựng Trung tâm Giao lưu văn hóa Tày Tây Bắc tại xã Nghĩa Đô; Xây dựng nhà văn hóa thôn bản theo kiến trúc nhà sàn truyền thống tại các bản Mường Kem, bản Thâm Mạ và bản Hón (xã Nghĩa Đô),... nhằm lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc dân tộc Tày địa phương, phục vụ hiệu quả công tác phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển điểm du lịch tại đỉnh Mã Yên Sơn (xã Yên Sơn), Hang động Tiên Cảnh (xã Xuân Thượng), thác Bản Hốc, thác Pạ Phân và thác Vằng Kheo (xã Nghĩa Đô), Thác Xa (xã Tân Tiến), thác làng Pịt (xã Lương Sơn); khuyến khích các hộ kinh doanh đầu tư nâng cấp hệ thống các nhà hàng, nhà nghỉ, homestay đáp ứng tiêu chuẩn phát triển du lịch bền vững tại các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái. Đến nay, trên địa bàn huyện Bảo Yên có 28/15 hộ tham gia làm homestay, đạt 186,7% kế hoạch giao (trong đó có 16 hộ đảm bảo các tiêu chuẩn, đón khách du lịch thường xuyên).

 
anh tin bai

Du khách đến thăm quan và chụp ảnh tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên

 

           Để phát triển hệ thống thị trường, sản phẩm du lịch, Huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm (Phố Ràng, Nghĩa Đô); xây dựng các điểm Checkin, các hoạt động trải nghiệm,... các hoạt động này đã và đang phát huy hiệu quả và thu hút số lượng lớn người dân địa phương và các khách du lịch đến tham quan. Đã chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, hỗ trợ vay vốn phát triển sản phẩm du lịch và nghề truyền thống, thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ Văn hóa dân gian và câu lạc bộ Hát Then xã Nghĩa Đô.

          Để thu hút các nguồn đầu tư phát triển du lịch Bảo Yên, huyện đã tổ chức khảo sát, điều tra, phân loại đánh giá, tổng hợp các nguồn tài nguyên du lịch để làm cơ sở xây dựng các chương trình (tour) và các sản phẩm du lịch đặc sắc: Khảo sát và xây dựng tour du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện dọc sông Chảy; Khai thác phát triển các hoạt động văn hóa, sinh thái khu vực lòng hồ thủy điện (nuôi cá lồng, Hội đua mảng,…); phát triển không gian du lịch sinh thái kết hợp tham quan di tích (Phố Ràng - Xuân Thượng - Việt Tiến - Phúc Khánh; Xây dựng Hồ sơ công nhận các di tích, danh thắng và bảo tồn các Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện gắn với phát triển du lịch, dự kiến giai đoạn 2021-2030: Xây dựng hồ sơ bảo tồn cho 10 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc trong huyện; Xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng Bảo tàng sinh thái đồng bào dân tộc Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 2 - 3 di tích lịch sử, danh thắng cấp tỉnh; Đề xuất nội dung triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Bảo Yên. Triển khai Dự án Bảo tồn Làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch đối với Bản Nặm Cằm (xã Nghĩa Đô); Kết quả, đến thời điểm hiện tại, Bảo Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa thể thao và du lịch 03 di sản văn hóa dân tộc Tày (Nghi lễ Then, Ẩm thực và Nghề thủ công đan lát) đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; đã tổ chức công bố Quyết định công nhận điểm du lịch cấp tỉnh Đền Bảo Hà, du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, xếp hạng các di tích danh thắng như: Danh lam thắng cảnh hang động Tiên Cảnh xã Xuân Thượng, Đền Pịt xã Lương Sơn, Đền Làng Lúc xã Bảo Hà.

          Nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn, huyện đã tích cực chỉ đạo việc khôi phục và tổ chức định kỳ một số lễ hội văn hóa, truyền thống. Kết quả: đã hoàn thành 01 dự án tôn tạo di tích (Dự án Tiểu công viên sân lễ hội Đền Phúc Khánh); 05 dự án đang triển khai thực hiện và một số dự án đang khảo sát thực tế tiến tới lập phương án trùng tu tôn tạo; chỉ đạo khảo sát tour du lịch tâm linh dọc sông Hồng và báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sản phẩm tour du lịch tâm linh dọc sông Hồng kết nối Đền Thượng - Đền Bảo Hà - Sa Pa - Pansipan; triển khai một số hoạt động văn hóa gắn với hội Cốm Nghĩa Đô và Việt Tiến kết hợp với các nghi thức tâm linh tại các di tích của địa phương quản lý; khôi phục, bảo tồn toàn bộ nét văn hóa đồng bào Tày xã Nghĩa Đô về không gian nguồn nước, không gian văn hóa, lễ hội, kiến trúc, ẩm thực, trang phục, dân ca dân vũ,...

          Để đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch, huyện đã chỉ đạo xây dựng 08 hệ thống cụm Pano, biển quảng cáo tấm lớn tại các trục giao thông lớn, các điểm giáp ranh với các huyện trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu về Điểm du lịch xã Nghĩa Đô, Đền Bảo Hà, Phố Ràng, Phúc Khánh, Điện Quan, hang động Tiên Cảnh Xuân Thượng và các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bảo Yên. Chỉ đạo tổ chức các chương trình khảo sát, các đoàn khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành, nhà tổ chức du lịch, các cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài tỉnh… để tham gia các trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới tại Bảo Yên. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa huyện Bảo Yên với Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai triển khai xây dựng các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch Bảo Yên, tập trung vào du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng, sinh thái. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia các Hội chợ thương mại, Gian Trưng bày và các chương trình sự kiện quảng bá xúc tiến trong và ngoài tỉnh; Chỉ đạo tổ chức cuộc thi ảnh, sáng tác slogan (khẩu hiệu) cho các Điểm du lịch trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động trong Tuần Văn hóa du lịch huyện Bảo Yên năm 2022, Ngày hội đua mả trên Sông Chảy. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2022 huyện Bảo Yên đã chỉ đạo tổ chức thành công Lễ hội Đền Phúc Khánh, Lễ hội Đền Nghĩa Đô, đặc biệt Lễ hội Đền Bảo Hà với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, trong 2 tuần cao điểm từ 01/7 - 15/7 âm lịch Đền Bảo Hà đã thu hút trên 200.000 lượt du khách đến chiêm bái. Chỉ đạo tổ chức quản lý hoạt động tại các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện và duy trì hiệu quả wedsite Du lịch Bảo Yên, tích hợp các hình ảnh, video clip quảng bá thông tin về du lịch Bảo Yên trên Cổng Du lịch thông minh của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo tốt việc quảng bá và thu hút đầu tư Du lịch tâm linh tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn, trọng điểm là di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia Đền Bảo Hà; Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng điểm du lịch cộng đồng sinh thái tại xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Thượng và điểm trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Nghĩa Đô. Kịp thời ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… nhằm thu hút Nhân dân và du khách tham gia, phục vụ hiệu quả công tác phát triển du lịch trên địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, du lịch Bảo Yên đã đạt được một số kết quả nhất định: Tổng lượng khách du lịch đến Bảo Yên trong 9 tháng đầu năm 2022 ước khoảng 839.000/1.200.000 lượt khách, đạt 69,9% % kế hoạch giao năm 2022; Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước khoảng 563/720 tỷ đồng đạt 69,4 % kế hoạch giao năm 2022; Số ngày lưu trú bình quân đạt 01 ngày/lượt khách; Tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện là 98 cơ sở (trong đó có 81 nhà nghỉ và 16/28 Homestay hoạt động thường xuyên) với 530 phòng và 898 giường đủ tiêu chuẩn phục vụ khách.

Trịnh Xuân Quyết – Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1,338
  • Trong tuần: 10,147
  • Tất cả: 1,221,204
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn