Họp Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai
CTTĐT - Chiều ngày 24/02, Ban chỉ đạo ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá kết quả ứng dụng và hát triển công nghệ thông tin của tỉnh năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT các cơ quan nhà nước.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện thành phố.

 

Đồng chí Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ CNTT tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách đãi ngộ công chức, viên chức làm công tác đảm bảo an toàn thông tin, VBQPPL, văn bản chỉ đạo điều hành về phát triển, ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; phê duyệt các dự án, kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cải cách hành chính; công tác đảm bảo an toàn thông tin được tăng cường. Hệ thống thông tin dùng chung gồm phần mềm quản lý văn bản điều hành, hệ thống dịch vụ hành chính công, Cổng TTĐT được triển khai nhân rộng, đồng bộ trên cả 3 cấp… do đó mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đã có sự tăng trưởng đáng kể, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Đánh giá về công tác phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT tại hội nghị nêu rõ, năm 2016 đã đầu tư bổ sung hạ tầng CNTT tại 02 huyện Bảo Yên và Si Ma Cai, nâng tổng số 6/9 huyện, thành phố được xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật; 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến UBND cấp huyện có mạng nội bộ (LAN) và được kết nối mạng diện rộng; 13% cấp xã có mạng LAN đạt chuẩn kỹ thuật.

Việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị đã được duy trì và triển khai theo kế hoạch; một số ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành được cải thiện, mang lại hiệu quả tích cực như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành, dịch vụ hành chính công, hệ thống thư điện tử công vụ, Cổng thông tin điện tử, ứng dụng chữ ký số, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã;… Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được tổ chức kịp thời các giải pháp nâng cao an toàn thông tin cho Trung tâm mạng thông tin của tỉnh và các CQNN, đến nay chưa xảy ra sự cố nào quan trọng về an toàn an ninh thông tin; Lãnh đạo phụ trách CNTT và các cán bộ chuyên trách ở các đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin…

Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2016 có sự cải thiện rõ rệt so với năm 2015, có 81% cơ quan, đơn vị, địa phương đạt mức độ tốt, 19% cơ quan, đơn vị, địa phương đạt mức độ khá, không có cơ quan, đơn vị, địa phương trung bình, yếu kém.

 

Đồng chí Tạ Công Huy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phát biểu tại điểm cầu Bắc Hà.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin toàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại đó là: Vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo khai thác, sử dụng sâu các hệ thống thông tin đã được triển khai, nhất là hệ thống dịch vụ công trực tuyến; trang thiết bị CNTT của một số đơn vị, địa phương đã quá cũ, lạc hậu; nguồn lực chung của tỉnh còn hạn chế cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đảm bảo cho ứng dụng CNTT, an toàn thông tin.

Tại cuộc họp, các đại biểu đưa ra một số tồn tại, hạn chế khi triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ sở và việc triển khai các phần mềm ứng dụng dùng chung tại các cơ quan, đơn vị; thiếu kinh phí và nhân lực thực hiện; đồng thời đề xuất tăng thêm mục tiêu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đến cấp xã; tăng thêm tần xuất họp trực tuyến; hàng năm cần xây dựng mức sàn chuẩn đối với các trang thiết bị ứng dụng CNTT cho các ngành, địa phương;…

 

Các đại biểu tham dự tại cuộc họp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng của Ban chỉ đạo phát triển CNTT của tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2017, là năm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, là cốt lõi ứng dụng CNTT, do đó các cơ quan, đơn vị đã có nền tảng 3 phần mềm dùng chung của VNPT cần tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện đánh giá các phần mềm theo quí, năm; cần có sự thống nhất và tiến hành số hóa sử dụng CSDL trong các phần mềm dùng chung; đồng thời tiếp tục thực hiện nâng cấp các phần mềm để thuận tiện cho người sử dụng và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tăng trên 90% các cuộc họp trực tuyến giữa tỉnh, các sở, ngành với các huyện, thành phố; triển khai nhân rộng hệ thống dịch vụ hành chính công đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và 30% cấp xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên, tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, có văn bản chính thức để triển khai thực hiện; các sở, ban, ngành, địa phương cần tăng cường sử dụng hòm thư công vụ, cập nhật thông tin trên Cổng TTĐT; các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường sự tham gia phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh, đồng thời gương mẫu thực hiện, chỉ đạo cơ quan đơn vị mình thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy cải cách hành chính và thúc đẩy quá trình xây dựng Chính quyền điện tử.

Lệ Hằng

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn