Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Bát Xát
Ngày 16/3/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại huyện Bát Xát. Đoàn công tác đã thăm, nắm tình hình các mô hình trồng cây dược liệu, lê Tai Nung, thăm trường học, hộ gia đình tiêu biểu, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn Sim San, Hồng Ngài, trạm biên phòng Y Tý, Đồn Biên phòng Y Tý, làm việc với Thường trực Huyện ủy Bát Xát, Thường trực Đảng ủy xã Ngải Thầu.

Đoàn công tác thăm các cháu lớp mẫu giáo phân hiệu thôn Hồng Ngài

Đoàn công tác thăm mô hình trồng cây dược liệu, lê tai nung

Đoàn công tác tặng quà các cá nhân tiêu biểu, gia đình chính sách thôn Sim San

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành năng động, sáng tạo của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, huyện Bát Xát đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, 5 chương trình, 12 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát được triển khai đồng bộ, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, xã Mường Vi và 11 thôn về đích nông thôn mới năm 2017; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại phát triển; du lịch được đẩy mạnh; văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXII đến hết năm 2017, đã có 08/26 chỉ tiêu Nghị quyết hoàn thành 100%, 10/26 chỉ tiêu đạt trên 80%, các chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ năm 2018 được triển khai đồng bộ, có kết quả.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị Huyện ủy Bát Xát cần thực hiện tốt việc tiếp xúc đối thoại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, năm dân vận chính quyền. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai với chủ đề “Quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp”.

Đ/c Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc tại trụ sở xã Ngải Thầu

Đối với các xã A Lù, Ngải Thầu thực hiện sáp nhập trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng thuận với chủ trương của tỉnh, của huyện. Về sản xuất nông nghiệp chú ý không phát triển rộng các mô hình sản xuất chưa được kiểm chứng, tiêu thụ sản phẩm khó  khăn, lệ thuộc đầu ra; kết nối với các doanh nghiệp để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, làm tốt công tác định hướng, dẫn dắt của Nhà nước, nghiên cứu có quy hoạch sản xuất phù hợp cho từng vùng để định hướng cho người dân, tránh làm theo phong trào; quan tâm phát triển cây bản địa như sơn tra, thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển Lào Cai trở thành vùng trọng điểm trồng cây dược liệu. Tập trung xây dựng nông thôn mới ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, khai thác các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống để phát triển du lịch, dịch vụ du lịch. Quản lý tốt sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho người dân, chăm lo đời sống của người dân, người lao động; quan tâm quản lý lao động qua biên giới; phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự biên giới, tổ chức các hoạt động đối ngoại với các cơ quan, địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tạo môi trường hòa bình, hữu nghị để phát triển. Quan tâm quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh tại huyện Bát Xát.

Đức Việt
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 2,647
  • Tất cả: 1,698,112
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn